#RBI
  *news
  *plebiscyt EchaMiasta
  *sponsorzy
  *patronat
  *press room
 #Galeria
 #Po co to wszystko
 #Video
 #Historia
  *nasze gwiazdy
  *laureaci
  *RBI 2001
  *RBI 2002
  *RBI 2003
  *RBI 2004
  *RBI 2005
  *RBI 2006
  *prasa
  *opinie
 #Forum
 #Organizator
 #Polecamy

  Regulamin zgłoszeń

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO VII FESTIWALU ROCK BEZ IGŁY Z WSB

Wyciąg z regulaminu: Rozdział 5 – Przesłuchania zespołów konkursowych

§15 W konkursie mogą brać udział tylko zespoły, które nie grają zawodowo, które nie posiadają podpisanych umów z żadnym z wydawców muzycznych, które nie wydały oficjalnej płyty.

§16 Przesłuchania kwalifikacyjne do VII Festiwalu odbędą się 10 czerwca 2007 r. Zespoły wybrane zostaną na podstawie nadesłanych płyt demo. 18 z tych zespołów zostanie zakwalifikowane do drugiego etapu przesłuchań, które odbędą się w Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach.

§17 Zespół ubiegający się o zakwalifikowanie, spełniający wymagania z paragrafu 15, nadsyła swoje demo w formie AUDIO-CD, na którym znajdować się muszą trzy utwory w tym minimalnie dwa własnego autorstwa, o łącznym czasie nie przekraczającym 15 minut. Utwory powinny wywodzić się z kategorii: rock, punk rock, punk, ballada rockowa, metal.

Uwaga! Inne utwory odbiegające od wyżej wymienionej tematyki jury może odrzucić w trakcie trwania przesłuchania.

§18 Zgłoszenia (karta zgłoszeń wraz z płytą DEMO) przyjmowane będą do 9 czerwca 2007 r. pod adresem pocztowym:

Przemysław Pietrzak

ul. Krasińskiego 3D/5

41-710 Ruda Śląska,

oraz miasto w którym zespół chciałbym wystąpić w drugim etapie przesłuchań:

Poznań - Posen

Wrocław - Wro

Katowice - Kato

nie decyduje data stempla pocztowego.

§19 Karta zgłoszeń powinna zawierać nazwę zespołu, listę członków, listę posiadanego sprzętu grającego, gatunek muzyki preferowany przez zespół, dokładny adres i telefon kontaktowy lidera zespołu oraz teksty utworów, które zespół ma zamiar zaprezentować na płycie demo. Jeśli teksty są w innym języku niż polski, należy nadesłać ich tłumaczenia.

§20 Jury w swojej ocenie kierować się będzie:

* wykonaniem, prezencją oraz ogólnym wyrazem artystycznym,

* szczególną uwagę zwracać będzie na tekst i kompozycje własne.

Jury przyzna najlepszym zespołom wyróżnienia.

Werdykt Jury jest niepodważalny!

§21 Do Festiwalu zakwalifikowanych zostanie maksymalnie sześć zespołów, jednak nie mniej niż cztery zespoły.

§22 Zespół będzie poinformowany o zakwalifikowaniu do Festiwalu po zakończeniu przesłuchań.

§23 Zespół zakwalifikowany zobowiązany zostaje do zaprezentowania się podczas trwania Festiwalu, w czasie nie przekraczającym 30 minut. Liczba prezentowanych utworów nie jest stała. ( Teksty utworów zespół musi przedłożyć organizatorom przed Festiwalem ).

§24 Organizatorzy:

* zapewniają sobie prawo do ustalania w programie kolejności konkursowych prezentacji oraz prób mikrofonowych,

* zastrzegają sobie prawo dysponowania wykonanymi zdjęciami, nagraniami audio i materiałami filmowymi z przebiegu konkursu,

* nie zapewniają sprzętu muzycznego,

* zapewniają wyróżnienia dla zespołów zwycięskich uczestniczących w Festiwalu.


Naszym dobrym partnerem jest Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku.

Lubimy Planetarium :)
© Hosting dla firm   

Warto zobaczyć: Fitness Ruda Śląska, Kamerowanie